top of page

Hartelijk dank aan onze sponsors! / Thanks to our sponsors!

t Molenhof (maximaal).png
De Duytsche.png
kloostergang.png
Vandewoude.png
Staelens Recup.png
Affiche TT 2022 def small.png

For English : scroll down.

© Ria van Lerberghe

Tournée Trappiste 2022

TOURNÉE TRAPPISTE® wordt een smaak- en belevingsfestival, waarbij Trappisten® producten in de schijnwerpers worden geplaatst.
Op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022 (telkens van 11u tot 21u) organiseert bierclub 'VZW The Beer Pilgrims Vleteren' een uniek gebeuren. Naast zowat ALLE Trappisten®bieren ter wereld, worden ook nog Trappisten®kazen en Trappisten®wijnen ter degustatie aangeboden in en rond zaal De Sceure, Veurnestraat 4 in Oostvleteren. Elke Trappisten®brouwerij krijgt er een stand, waar het gerstenat kan geproefd worden en waar info over de bieren kan worden verkregen. Ook is er ook een kaas- en wijnbar, waar Trappisten®kazen en Trappisten®wijnen kunnen aangeschaft worden. Er is een verkoopsstand voorzien door Trappist® Tribute De Kloostergang, waar bieren, glazen, chocolade, mosterd, en meer lekkere Trappisten®items kunnen aangekocht worden om mee te nemen. Daarnaast zijn er 3 foodstands voorzien (vlees, vis en veggie), waar elke chef twee gerechten zal aanbieden, waarin telkens minstens één Trappisten®product is verwerkt.
Van de volgende abdijen worden producten ter degustatie aangeboden : Westvleteren (B.), Westmalle (B.), Orval (B.), Chimay (B.), Rochefort (B.), La Trappe (NL), Zundert (NL.), Engelszell (AT.), Spencer (USA.), Tynt Meadow (UK.), Tre Fontane (IT.), Achel (B.), Mont des Cats (FR.), Cardena (ESP.) en Lilbosch (NL.). Het evenement gaat door met goedkeuring van de IVT (Internationale Vereniging Trappist®).
Op het terrein naast De Sceure organiseert de Dienst Toerisme van Vleteren tegelijkertijd een ambacht- en kunstenmarkt.
De ingang voor dit alles is volledig gratis. Bier zal geschonken worden in proefglazen van 15 cl. De proefglazen kunnen, samen met een programmaboekje met alle info over de producten, verkregen worden voor de waarborgsom van 5€. Bij vertrek kan het glas desgewenst terug worden ingeruild tegen 2€.


TOURNÉE TRAPPISTE® will be a taste and experience festival, in which Trappist® products will be placed in the spotlight.
On Saturday 11 and Sunday 12 June 2022 (from 11 am to 9 pm), beer club 'VZW The Beer Pilgrims Vleteren' is organizing a unique event. In addition to just about ALL Trappist® beers in the world, Trappist® cheeses and Trappist® wines are also offered for tasting in and around the De Sceure hall, Veurnestraat 4 in Oostvleteren, Belgium. Every Trappist® brewery will have a stand where the beverages can be tasted and where information about them can be obtained. There is also a cheese and wine bar, where Trappist® cheeses and Trappist® wines can be purchased. There is a sales stand provided by Trappist® Tribute De Kloostergang, where beers, glasses, chocolate, mustard, and more tasty Trappist® items can be purchased for take away. In addition, there are 3 food stands (meat, fish and veggie), where each chef will offer two dishes, each containing at least one Trappist® product.
Products from the following abbeys are offered for tasting: Westvleteren (B.), Westmalle (B.), Orval (B.), Chimay (B.), Rochefort (B.), La Trappe (NL), Zundert (NL. ), Engelszell (AT.), Spencer (USA.), Tynt Meadow (UK.), Tre Fontane (IT.), Achel (B.), Mont des Cats (FR.), Cardena (ESP.) and Lilbosch ( NL.). The event will go ahead with the approval of the ITA (International Trappist® Association).
On the site next to De Sceure, the Vleteren Tourism Office is simultaneously organizing a craft and arts market.
The entrance to all this is completely free. Beer will be served in tasting glasses of 15 cl. The tasting glasses, together with a program booklet with all information about the products, can be obtained for the deposit of 5 €. Upon departure, the glass can be exchanged for €2 if you wish.

bottom of page